خانه جعبه فلیپ

جعبه فلیپ

کاملا ریسپانسیو

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود در سال 91 فعالیت خود را آغاز نمود.

سیتم نقد و بررسی

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود در سال 91 فعالیت خود را آغاز نمود.

رتینا آماده

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود در سال 91 فعالیت خود را آغاز نمود.

کشیدن و رها کردن

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود در سال 91 فعالیت خود را آغاز نمود

HTML تگ

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

تگ آدرس

بیگ تم مرجع قالب وردپرس
بیگ تم مرجع افزونه وردپرس
بیگ تم مرجع آموزش وردپرس

برچسب Anchor (با نام مستعار. لینک)

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

تگ بر چسپ

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

مخفف برچسب (توصیه شده در HTML5)

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

برچسب بزرگ (توصیه شده در HTML5)

بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

نظرات بسته شده.