Homeبر اساس برند

بر اساس برند

خرید کاندوم بر اساس برند این مزیت را برای مشتریان به همراه دارد که با اطمینان از کیفیت محصولات یک برند می‌توانند رابطه زناشویی خود را متنوع کنند زیرا کاندوم‌های یک برند از کیفیت تولید یکسانی برخوردا هستند و اغلب برندها ویژگی‌های اصلی مورد نظر مشتریان مانند خاردار بودن، تاخیری بودن و … را در محصولات یک برند می‌گنجانند.
لازم به ذکر است که تولید چند برند توسط یک کارخانه لزوما تشابه کیفیت را به همراه ندارد و در برخی موارد تولید سفارشی کاندوم توسط کارخانه با لاتکس مورد نظر صاحب برند انجام می‌شود و لذا کیفیت متفاوتی نسبت به سایر محصولات کارخانه ارائه خواهد شد.

نمایش یک نتیجه